Zdjęcia są tą częścią twórczości, która bardzo mocno zakorzeniona jest we wszelkich działaniach związanych z reklamą. Obecnie mamy do czynienia z różnego rodzaju formami reklamowymi, które wywodzą się z fotografii, ale są już bardzo odległe od tego trudnego kunsztu. Mimo to fotografia nadal odgrywa bardzo znaczącą role i ciągle podlega istotnym przeobrażeniom. Terra Graph gromadzi grono fotografików wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach fotografii np.: moda, martwa natura, fotografia przemysłowa. Do skorzystania z ich oferty serdecznie zapraszamy.